Första sidanKontaaktVerksamhetenLokalenMedlemsinfoKurserStyrelsenOm förenigen

VÅRA KURSLEDARE ÄR :

TOM LINDER
Kursledare
torsdag fm
0155-24 20 12

LEIF ARBELL
Kursledare torsdag em
0155-21 49 47

THOR HALLSTEDT
Kursledare onsdag fm
0155-28 40 83

GEORG VESTLING
Kursledare Skinnkurs
måndag em

BO LARSSON
Kursledare på tisdag fm.
0155- 3 49 17

KURSER

Våra kurser genomförs tack vare ett gott samarbete med olika bildningsförbund i form av så kallade 0-kurser. Det innebär att kursledarna är ideellt verksamma föreningsmedlemmar och att verksamheten utövas i föreningens lokaler. Efterhand har kursverksamheten vuxit sig ganska stor.

Vi bedriver 6 stycken kurser per vecka. Deltagarna är alltifrån rena nybörjare till mycket kunniga. De flesta som börjar på en kurs fortsätter att binda böcker år efter år på kurstid. I de flesta kurserna är det ungefär lika många kvinnor som män. Kursutbudet som vi kan erbjuda omspänner det mesta från nybörjarstadiet till skinnbindning.

Alla har möjlighet att trycka titlar på sina böcker själva eller med hjälp av någon mer erfaren. Har föreningen inte kunskapen i de egna leden, samarbetar vi med några yrkesverksamma bokbindare som kan ställa upp på någon veckoslutskurs.
Alla kurser är öppna för nybörjare i mån av plats.

Speciellt gott om plats har vi på måndag em och på ondag fm. Dessa vill vi i första hand fylla.
Men får föreningen tillräckligt många intressenter så startar vi fler kurser t.ex. kvällskurs,
helgkurs eller dagkurs.


Det går alltid mycket bra att hoppa in när som helst under kursernas gång.
Du behöver inte vänta till nästa termin.

Kursavgiften är för närvarande 55
0 kr per termin, inklusive kostnaden för normal materialåtgång.

Årsavgiften för medlemskap i föreningen är 150 kr, 50 kr för familjemedlem.
Plusgiro: 91 09 87 - 7