Handbok Förhandsupplaga 2007-09-10

Allmänna begrepp
Gör ett eget kapitälband

Arbetsgång: lös pärm, grund fals.
Utgångspunkt är en vanlig häftad bok. Denna arbetsbeskrivning är uppdelad i 2 delar. Den första delen består av kortfattad stegvis uppräkning av de huvudmoment som ingår i arbetet med att binda in en tidigare häftad bok. Den andra delen består av en beskrivning av arbetet i varje moment.

Del 1. Huvudmoment.
1. Ta bort omslaget. Lossa pärmen så intakt och försiktigt som möjligt. Spara även ryggen.

2. Putsa ut boken dvs. ta isär inlagan lägg för lägg. Ta bort alla limrester, trådar och annat skräp

3. Laga eventuella skador.

4. Välj redan nu ut material, färger etc. på bokens överdrag, rygg, kapitälband, för- och eftersätt, snitt etc. så att Du vet att färger och mönster kommer att passa ihop på slutet.

5. Häng ut och limma den gamla pärmens och eventuellt omslags fram- och baksida till första resp. sista lägget med falsvävsremsa. Ryggen skall om möjligt bindas med baksidan.

6. Gör försättsblad som limmas till första resp. sista lägget med falsvävsremsa.

7. Lägg boken i press, gärna en vecka

7a. Alternativ till moment 13. Putsa boken.

8. Gör spår eller hål för häftning.

9. Häfta boken.

10. Slå ner stigningen vid ryggsidan och efterspänn binden.

11. Stöt huvud och rygg jämna.

12. Limma ryggen. Limma också bindens fria och utskavda ändar mot falsvävremsan på yttersidan av försätten (om du inte gjort det under moment 10).

13. Skär snitten i ordningen undersnitt, huvudsnitt och framsnitt

14. Runda inlagan (om den skall vara rundad).

15. Slå fals.

16. Limma gasväv på ryggen medan inlagan fortfarande är fastspänd

17. Utför ev. snittbehandling.

18. Limma på kapitälbanden.


19. Limma utjämningsremsa på ryggen.

20. Tillverka hylsa och limma hylsan på ryggen.

21. Skär till ryggpapp och pärmpapp
. Slipa en liten rundning på pärmpappens skarpa över- och underkanter.

22. Skär till pappersremsa till ryggen. Limma ryggpappen och pärmpappsidorna till pappersremsan.

23. Riv av de olimmade delarna av pappersremsan och slipa ner kanterna.

24. Färdigställ överdragsmaterialet till ryggen (klot eller skinn). Utför det tryck som önskas i detta moment eller i nästa moment om Du inte väljer att göra titeletikett senare i stället.

25. Limma ryggöverdraget på sin plats på pärmen. Arbeta ner falsen omsorgsfullt

26. Häng in boken. Limma pärmens ryggpapp mot inlagans hylsa.

27. Om ryggöverdragets kanter inte är helt raka och lika breda pressas anläggningskant för pärmsidornas överdrag i ryggöverdraget.

28. Skär pärmpappsidornas framkant till rätt längd. Slipa framkanten och gör eventuell rundning av hörn.

29. Skär till hörnmaterialet och limma det på plats.

30. Skär till överdragsmaterialet med avfasade framkantshörn och limma det noggrant på pärmsidorna.


31. Skär rent överdragsmaterialens kanter på pärmens insida.

32. Anpappa.

33. Håll den färdiga boken i press tills den är ordentligt torr.Mer ingående beskrivning av ovanstående moment...