Första sidanKontaaktVerksamhetenLokalenMedlemsinfoKurserStyrelsenOm förenigen
Fakta om föreningens historia och verksamhet

Föreningen grundades våren 1981 av ca 20 entusiaster varav en var professionell bokbindare. Från denna start har medlemsantalet stadigt växt till c:a 90 medlemmar. Medlemmarna består mest av kursdeltagare, tidigare kursdeltagare och andra intresserade samt dessas "respektive"

Föreningen har en rymlig, välutrustad och ändamålsenlig lokal som vi hyr av kommunen. Lokalen ligger i ett gammalt bryggeriområde vid Nyköpingsån med ingång från markplan. Området har genomgått en omfattande renovering och samtidigt gjorts handikappvänligt.

Ekonomin grundar sig på medlemsavgifter, kursavgifter och ersättning från studieförbunden. Material subventioneras inte av föreningen, utan medlemmar och kursdeltagare betalar självkostnadspris.

Utöver kursverksamheten deltar vi i lokala arrangemang som har hantverks- eller bokanknytning. Vi visar då sådana moment som inte fordrar speciell utrustning men även marmorering av papper och snitt, vilket besökarna kan få pröva på.
Häftlåda för bindning av ryggen
Föreningens styrelse och medlemmar arbetar ideellt med att sprida information om föreningen, anskaffa material, möbler mm till billigast möjliga pris. Vi arbetar alltid på hobbybasis och stöttar de yrkesverksamma bokbindarna genom att inte ta emot binderiarbeten mot betalning.

I verksamheten ingår också att göra studiebesök och andra utflykter till mål av gemensamt intresse.

Vi deltar även i utställningar och har haft aktiviteter i skolor där vi visar olika arbetsmoment och exempel på vad vi kan göra.


Titta gärna in i vår verkstad. Arbetet pågår måndag eftermiddag, tisdag och onsdag förmiddag, torsdag förmiddag, eftermiddag från och med september till och med april -maj.

Du är också välkommen att ta kontakt med någon av de personer som finns på kontaktsidan.